San Analyse Test-ID: DEMO1 08 august 2012


Land:Deutschland
Kjønn: Mann
Alder: 55
Bruker San Omega-3 Total? Nei
Bruker et annet omega-3 kosttilskudd? Nei
Gjentagelsestest? Nei

The (temporary) license for XModPro has expired.

Ditt Analyseresultat - Oversikt


Ditt resultatAnbefalingVurdering*
Omega-3-indeksen: 2,62% Over 8% Rød
Omega-6/3-forholdet: 32,29 Mellom 1:1 og 2,5:1 Rød
Industriell transfettandel: 0,35% Under 0,5% Grønn
Fleksibilitet i cellemembranen: 0,91 ca. 1:1 Grønn

The (temporary) license for XModPro has expired.

San Omega Analyse


Med San Omega Analyse måles 26 fettsyrer som utgjør ca. 99 % av dine totale fettsyrer i kroppen. Menypunktet "Fettsyreprofil" gir informasjon om dine enkelte fettsyreverdier.

Dine fettsyrer og fettsyrestruktur betraktes og vurderes opp mot kosthold og ernæring. Fire forholdstall er sentrale i den forbindelse:

  • Omega-6/3-forholdet: Gir en indikasjon på betennelsesnivået i kroppen. Et høyt omega-6/3-forhold kan være ugunstig i forhold til flere betennelsesproblemer inkludert reumatiske lidelser. 
  • Omega-3-Indeks: Måler nivået av de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Flere studier bekrefter en positiv relasjon på hjerte-karlidelser ved en omega-3-indeks over 8 %. 
  • Industriell transfettandel: Et høy andel industrielle transfettsyrer i kroppen er forbundet med negative helseeffekter.
  • Fleksibilitet i cellemembranen: Fettsyrene danner i cellemembranen et lipid dobbellag som stabiliserer membranstrukturen samtidig som den bestemmer "mykheten" i cellemembranen. Et balansert forhold mellom mettede og flerumettede fettsyrer bidrar til ønsket fleksibilitet i cellemembranen.

*

Grønn farge:   Tyder på et godt kosthold og fettsyresammensetning i forhold til måltallet.
Oransje farge:                  Tyder på forbedringspotensial i kostholdet og fettsyresammensetningen i forhold til måltallet.
 Rød farge:  Tyder på vesentlig forbedringspotensial i kostholdet og fettsyresammensetningen i forhold til måltallet