San Analyse Test-ID: DEMO1 08 august 2012


Land:Deutschland
Kjønn: Mann
Alder: 55
Bruker San Omega-3 Total? Nei
Bruker et annet omega-3 kosttilskudd? Nei
Gjentagelsestest? Nei
An error has occurred. An error has occurred.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

Ditt Analyseresultat - Oversikt


Ditt resultatAnbefalingVurdering*
Omega-3-indeksen: 2,62% Over 8% Oransje
Omega-6/3-forholdet: Mellom 1:1 og 2,5:1
Industriell transfettandel: % Under 0,5%
Fleksibilitet i cellemembranen: ca. 1:1
An error has occurred. An error has occurred.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

San Omega Analyse


Med San Omega Analyse måles 26 fettsyrer som utgjør ca. 99 % av dine totale fettsyrer i kroppen. Menypunktet "Fettsyreprofil" gir informasjon om dine enkelte fettsyreverdier.

Dine fettsyrer og fettsyrestruktur betraktes og vurderes opp mot kosthold og ernæring. Fire forholdstall er sentrale i den forbindelse:

  • Omega-6/3-forholdet: Gir en indikasjon på betennelsesnivået i kroppen. Et høyt omega-6/3-forhold kan være ugunstig i forhold til flere betennelsesproblemer inkludert reumatiske lidelser. 
  • Omega-3-Indeks: Måler nivået av de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Flere studier bekrefter en positiv relasjon på hjerte-karlidelser ved en omega-3-indeks over 8 %. 
  • Industriell transfettandel: Et høy andel industrielle transfettsyrer i kroppen er forbundet med negative helseeffekter.
  • Fleksibilitet i cellemembranen: Fettsyrene danner i cellemembranen et lipid dobbellag som stabiliserer membranstrukturen samtidig som den bestemmer "mykheten" i cellemembranen. Et balansert forhold mellom mettede og flerumettede fettsyrer bidrar til ønsket fleksibilitet i cellemembranen.

*

Grønn farge:   Tyder på et godt kosthold og fettsyresammensetning i forhold til måltallet.
Oransje farge:                  Tyder på forbedringspotensial i kostholdet og fettsyresammensetningen i forhold til måltallet.
 Rød farge:  Tyder på vesentlig forbedringspotensial i kostholdet og fettsyresammensetningen i forhold til måltallet