Astma og allergi

Forskningviser at risikoen for å utvikle allergi øker ved inntak av for mye planteoljeog margin, dvs. økt omega-6 nivå i kroppen. 

Astma og allergi: Betydning av forholdet mellom omega-6 og omega-3

Forskerne har ennå ikke klart å påvise de direkte årsakene til at noen utvikler allergi og astma, men mye tyder på at kostholdet kan spille en vesentlig rolle. Det ble påvist i en undersøkelse at barn med høyt inntak av margarin og varmpressede oljer hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle astma enn barn som ikke hadde disse fettstoffene i kostholdetsitt.

Det har lenge vært kjent gjennom forskning at omega-3-fettsyrer styrker immunforsvaret og reduserer betennelsesaktiviteten i kroppen. Dette er trolig også hovedforklaringen på at tilskudd av omega-3-fettsyrer, særlig når dette skjer tidlig i livet, kan bedre sykdommer som astma og allergi.

For høyt innhold av omega-6-fettsyrer i forhold til omega-3-fettsyrer har negativ innvirkning på inflammasjonsprosessen. For store mengder av omega-6-fettsyrer kan bidra til unaturlig høy aktivering av immunforsvaret. Motsatt vil passe store mengder omega-3-fettsyrer virke begrensende på den samme tilstanden, som ofte omtales som “stille betennelse”. Det er derfor overveiende sannsynlig at endring i inntaket av disse fettsyrene er en av forklaringene på den økte forekomsten av allergier og astma.

Følgelig, hvis man øker inntaket av omega-3 fra naturlig fiskeolje av god kvalitet og samtidig unngår å innta margarin og omega-6-holdige planteoljer, og i særdeleshet de varmpressede oljene, vil man kunne oppnå enbedring av symptomene fra astma og allergi. Av planteoljer kan man med fordel bruke kaldpresset olivenolje og små mengder av kaldpresset rapsolje.

Spesielt interessant er en studie som ble gjort på japanskebarn (henvisning 1). Der viste det seg at astmasymptomene ble redusert betraktelig ved inntak av kapsler med omega-3-fettsyrer. Effekten av astmamedisin ble samtidig bedret.

Studier med tilskudd av fiskeolje til gravide (henvisning nr. 2-4) ser ut til å redusere forekomsten og alvorlighetsgraden av allergi.

Tilskudd av fiskeolje til barn (henvisning 5-9) knyttes til positive endringer i immunforsvaret hos barnet selv om det er behov for mer forskning for å fastslå om endringene har klinisk betydning.

  1. Nagakura T, Matsuda S, Shichijyo K, Sugimoto H, Hata K: Dietary supplementation with fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in children with bronchial asthma. Eur Respir J2000; 16: 861–5.
  2. Olsen SF, Osterdal ML, Salvig JD, Mortensen LM, Rytter D, Secher NJ et al.: Fish oil intake compared with olive oil intake in late pregnancy and asthma in the offspring: 16 y ofregistry-based follow-up from a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr2008; 88: 167–75.
  3. Warstedt K, Furuhjelm C, Duchen K, Falth-Magnusson K, Fageras M: The effects of omega-3 fatty acid supplementation in pregnancy on maternal eicosanoid, cytokine, and chemokine secretion. Pediatr Res 2009, 66: 212–7.
  4. Lauritzen L, Kjaer TM, Fruekilde MB, Michaelsen KF, Frokiaer H: Fish oil supplementation of lactating mothers affects cytokine production in 2 1/2-year-old children. Lipids 2005; 40:669–76.
  5.  Mihrshahi S, Peat JK, Marks GB,Mellis CM, Tovey ER, Webb K et al.: Eighteenmonth outcomes of house dust miteavoidance and dietary fatty acid modification in the Childhood Asthma Prevention Study (CAPS). J Allergy Clin Immunol 2003; 111: 162–8.
  6.  Almqvist C, Garden F, Xuan W,Mihrshahi S, Leeder SR, Oddy W et al.: Omega-3 and omega-6 fatty acid exposure from early life does not affect atopy and asthma at age 5 years. J Allergy ClinImmunol 2007; 119: 1438–44.
  7. Damsgaard CT, Lauritzen L, Kjaer TM,Holm PM, Fruekilde MB, Michaelsen KF et al.: Fish oil supplementation modulates immune function in healthy infants. J Nutr 2007; 137: 1031–6.
  8. Hodge L, Salome CM, Hughes JM,Liu-Brennan D, Rimmer J, Allman M et al.: Effect of dietary intake of omega-3 and omega-6 fatty acids on severity of asthma in children. Eur Respir J1998; 11:361–5.
  9. Nagakura T, Matsuda S, Shichijyo K, Sugimoto H, Hata K: Dietary supplementation with fish oil rich in omega-3polyunsaturated fatty acids in children with bronchial asthma. Eur Respir J 2000;16: 861–5.