Søvnproblemer

Søvnproblemer er en vanlig lidelse i befolkningen. I følge en undersøkelse foretatt av Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde 18 % - av 5000 spurte - brukt sovemedisiner. Døgnrytmeforstyrrelser er et vanlig problem for en betydelig del av befolkningen og inkluderer symptomer som:

  • Ligge våken i timevis før man sovner litt utpå natten
  • Våkne en eller flere ganger i løpet av natten
  • Dårligkvalitet på søvnen
  • Følelsen av å ikke være uthvilt selv om man har sovet normalt lenge
  • Vanskelig for å stå opp
  • Det tar lang tid å komme opp på et våkenhetsnivå hvor man fungerer normalt de fungerer

Inntak av virkningsfull mengde av omega-3 har vist oppsiktsvekkende positive resultater for å bedre søvnproblemer. Den positiveeffekten kan hovedsakelig kan sees i lys av spesielt 3 kjemisk/biologiske sammenhenger: 

1) Reduserer konvertering til PGE2

Hvis det er underskudd av EPA i kroppen på grunn av mangler i kostholdet, eller på grunn av blokkering av enzymet delta-6-desaturase, vildet oppstå mangel på mediatorer fra EPA som gir naturlig søvn. Mediatorer erkjemiske forbindelser som formidler signaler i biologiske prosesser. Resultatet av dette er at kroppen ikke får tilstrekkelig av den dypeste søvnen, og dette øker i sin tur søvnbehovet. Mediatorer, eller eikosanoider, fra arakidonsyre (AA), PGD2 og PGE2, virker henholdsvis søvnfremmende og søvnhemmende. Vanligvis vil PGE2, som gjør oss våkne, være den dominerende eikosanoiden. Mediatorer fra EPA vil blokkere konverteringen av arakidonsyre (AA) til PGE2.

2) Bedrer Melatonin nivået

I sammenheng med søvnproblemer kan det også nevnes at det ersammenheng mellom nivåene av DHA og søvnhormonet melatonin. Undersøkelser viserat inntak av omega-3-fettsyren DHA bedrer nivået av melatonin og følgelig kan gi bedre søvn.

3) Positiv effekt på cellemembranene

I forbindelse med søvnproblemer bidrar omega-3 positivt på en tredje måte som er knyttet til positiv effekt på cellemembranene.  Omega-3-fettsyrene gjør cellemembranene elastiske og mer permeable, eller gjennomtrengelige. Dette medfører ationekanaler og neurotransmitterreseptorer i hjernecellenes membraner fungerer bedre som igjen er med på å bedre søvnkvaliteten.