San Omega Analyse: Måling av din fettsyrebalanse

San Omega Analyse måler 26 fettsyrer som utgjør mer enn 99 % av dine totale fettsyrer i kroppen. Testen er utformet som en praktisk selvtest hvor blodprøven sendes inn per post ved hjelp av vedlagt test-kit. Ut fra testresultatene får man en bedre forståelse av egen ernæring i forhold til fysiologiske aspekter og helse, blant annet:

  • Omega-6/3-forholdet: Gir en indikasjon på betennelsesnivået i kroppen. Et høyt omega-6/3-forhold kan være ugunstig i forhold til flere betennelsesproblemer inkludert reumatiske lidelser. 
  • Omega-3-Indeks: Måler nivået av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Flere studier bekrefter en positiv relasjon på hjerte-karlidelser ved en omega-3-indeks over 8%. 
  • Industriell transfettandel: Et høy andel industrielle fettsyrer i kroppen er forbundet med negative helseeffekter.

Individuelle testresultater vil være tilgjengelig på hjemmesiden www.sanomega.net ca. 1-2 uker etter innsendelse av blodprøven. Klikk her for et eksempel på et resultat fra en blodprøve.

Vi eller en av våre samarbeidspartnere hjelper gjerne til med tolkning av individuelle blodprøver og ernæringsrådgivning.

Blodprøven analyseres etter kravene til kvalitet og kompetanse iht. DIN ISO 15189.

Omega-3 kosttilskudd uten virkning?

Fettsyre-analyser av mer enn 3.000 nordmenn viser at mer enn 80% av befolkningen har et underskudd av omega-3 selv om 75% av alle nordmenn tar omega-3 eller tran som kosttilskudd. Dette paradokset kan forklares ved at: 

  • Mange omega-3 produkter hjelper ikke virkelig, som regel som følge av for lav dosering. I tillegg må det stilles spørsmålstegn med konsentrerte produkter som gjerne fokuserer på de to fettsyrene EPA og DHA, mens en naturlig fiskeolje fra en fet fisk består av ca. 50 fettsyrer. 
  • Utstrakt bruk av omega-6-rike planteoljer direkte i matvareproduksjon, men også indirekte som komponenter i kraftfôr til dyr og oppdrettsfisk

Ved hjelp av San Omega Analyse kan man måle sitt individuelle omega-behov. Analysen vil også avdekke effekten (eller mangelen av denne) av et omega-3 kosttilskudd. 

An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.