Kvalitet i fokus

Med en målsetning om å tilby produkter av høyest kvalitet sikrer vi hele verdiprosessen frem til ferdig produkt. For vår omega-3-olje betyr det en kontrollert og dokumentert prosess fra fisken fanges henholdsvis olivenen høstes frem til ferdig produkt. 

Utvelgelse og videreforedling av råvarer

San Omega-3 Total består av en kombinasjon av fiske- og olivenolje.

Fiskeoljen stammer fra fiske på villfiskbestand. Kvaliteten på hver batch blir overvåket allerede fra  fisken fanges. For kvaliteten på sluttproduktet er det viktig at fisken behandles allerede på båten.

Fiskeoljen blir foredlet iht. strenge norske kvalitetskrav. Ved siste produksjonsbatch (batch nr. 4758) hadde vår fiskeolje en TOTOX verdi på 9,8 som er vesentlig bedre(lavere) enn fastlagt grense på 26. 

Olivenoljen som brukes i San Omega-3 Total er spesielt utvalgt basert på dets sterke antioksidant-komponenter (flavanoider), som har påviste gode helseeffekter sammen med marine oljer. Olivenoljen blir levert av en produsert som jobber etter økologiske retningslinjer. Olivene blir plukket for hånd for å bevare mest mulig av olivenens naturlige stoffer.

San Omega-3 Total har en god smak!

Den høye kvaliteten på våre råvarer gjør at også sluttproduktet har en naturlig og god smak av fisk og oliven. For å nøytralisere fiskesmaken er det tilført noen dråper med økologisk sitronolje. Den gode smaken på produktet har ført til av vi nær utelukkende selger produktet i flytende form (dvs. ikke kapsler). PS: Oljen er også tilgjengelig uten sitronolje.